استروبوسکوپی چیست؟

 

استروبوسکوپی یکی از روشهای عکسبرداری حنجره است که ضمن عکسبرداری دقیق می توان فیلم حرکت تارهای صوتی و حنجره را تهیه کرد که در آن از یک منبع نور مناسب و غیررادیواکتیو استفاده میشود.

/ 1 نظر / 111 بازدید

http://hagheghat.persianblog.ir/post/93